O mnie

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim i specjalistką psychologii klinicznej. Ukończyłam czteroletnie szkolenie, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego, prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, a także szkolenie z zakresu Psychoterapii Młodzieży oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Od 2019 roku uczestniczę w 4-letnim podyplomowym szkoleniu organizowanym przez Dolnośląską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ponadto odbyłam kilkumiesięczne staże w Oddziale Nerwic, Neurologicznym, Psychiatrii Ogólnej i Sądowej,Pediatrii, Onkologii, Uzależnień a także w Domu Małego Dziecka. W latach 2004-2008 pracowałam w Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, gdzie zajmowałam się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową. W latach 2006-2011 pracowałam także w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie zajmowałam się diagnozą oraz terapią indywidualną osób dorosłych. Od początku 2011 roku konsultuję pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Klinicznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Ukończyłam pięcioletnią specjalizację z psychologii klinicznej i zdając egzamin państwowy uzyskałam tytuł specjalisty w tej dziedzinie. Regularnie biorę udział w seminariach i konferencjach podnoszących kwalifikacje, prowadzonych przez wybitnych specjalistów z kraju i z zagranicy. Jako psycholog i psychoterapeutka pracuję od 2004 roku, kierując się standardami etyki obu zawodów. Swoją pracę poddaję stałemu nadzorowi superwizorów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.