Depresja Wrocław

Metoda

W leczeniu zaburzeń emocjonalnych stosuję psychoterapię psychoanalityczną. Jej najistotniejszym elementem jest założenie, iż na kształtowanie się osobowości, poza czynnikami wrodzonymi i dziedzicznymi, mają wpływ relacje z rodzicami, a także ważne doświadczenia, które człowiek napotyka od początku życia. Są one podstawą do tworzenia nieświadomych wzorców dla uczuć i fantazji, a także dla wszystkich relacji w późniejszym życiu. Mogą one być również źródłem problemów w życiu osobistym, społecznym, zawodowym i mogą przejawiać się różnorodnymi objawami, takimi jak lęki, depresje czy zachowania impulsywne. Psychoterapia psychoanalityczna jest procesem głębokim. Aby mogła przynieść trwałe efekty musi trwać długo – zwykle kilka lat (na początku leczenia nie można określić jego długości). Sesje odbywają się kilka razy w tygodniu, trwają 50 minut, niezwykle ważna jest regularność spotkań. W trakcie terapii pogłębia się wiedza człowieka o jego nieświadomości. Dzięki temu wzrastają zdolności do nawiązywania długotrwałych głębszych relacji z innymi oraz do twórczego wykorzystywania własnych możliwości. Ujmując to słowami samego Zygmunta Freuda – człowiek staje się zdolny do miłości i pracy.

Oparte na tekście źródłowym strony Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
INSIDE Leczenie depresja - ul. Wyszyńskiego 123/4, 50-307 Wrocław